Heeft u een klacht, dan raden we u aan om de klacht eerst bij ons kenbaar te maken door ons te mailen info@gebrandopsmaak.com of ons te bellen 06-36427864.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
U kunt uw klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen, al dan niet ondersteund door onderstaand modelformulier, naar info@gebrandopsmaak.com met als onderwerp ‘herroeping’. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product voor zover mogelijk in de originele verpakking te retourneren of de originele verpakking mee te sturen.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen bij retourzending via PostNL of DHL.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Modelformulier voor herroeping
U kunt hier een herroepingsformulier downloaden. Deze graag alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

U kunt het formulier versturen per post naar Gebrand op Smaak, Prins Hendrikstraat 7, 1561 ZG Krommenie of per e-mail naar info@gebrandopsmaak.com

Inloggen